Ursäkta röran - vi bygger nytt!

Vi är mitt i arbetet med att skapa en ny webbplats, men allt är inte på plats ännu. Vissa delar finns fortfarande kvar här på vår gamla webbplats.

Vår nya webbplats hittar du på www.tff.se

 

Stäng

Ingen försäkring - vem betalar skadorna?

Den obligatoriska trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan skulle vara framme. Ändå finns det omkring 50.000 fordon i Sverige som är oförsäkrade. De orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor om året.

Eftersom det i dessa fall inte finns någon försäkring att hänvisa till, så skulle de människor som drabbas stå helt utan hjälp om inte Trafikförsäkringsföreningen (TFF) fanns.

Om du skadas eller fått något förstört av ett oförsäkrat eller okänt fordon, får du ersättning av oss enligt samma regler som för ett försäkrat fordon.

Vilken typ av skada gäller ditt ärende?